След успешното приключване на първия проект „Милосърдие чрез познанието” през май 2017 г., същият проект стартира на 14 октомври 2017 г. за учебната 2017/2018 г., като продължи дейността на създадения и вече функиониращ от 2016 г. Православен детско-юношески културно-просветен център към Митрополитски катедрален храм „Света Неделя”- гр. София. Новата учебна година бе официално открита с тържествен  водосвет в храма и изпълнения на Младежка камерна формация „Гласовете на Орфей” под диригенството на г-жа Венеция Караманова. Проектът бе финансиран от фондация „Комунитас”, реализиран и координиран под ръководството на Църковното настоятелство на катедрален храм „Св. Неделя” и подкрепен от фондация ”Дарби”. Към Православния център бяха привлечени над 35 деца от 1-ви до 5-ти клас – ученици от 20 ИОУ „Тодор Минков” – гр. София. Те бяха обучавани на иконопис, четене и изучаване на Свещеното писание (Слово) и църковнославянски песнопения от изключително опитни, професионално подготвени и всеотдайни на инициативата преподаватели от същото училище. Основната цел на проекта бe да продължим да осигуряваме устойчиви познания у подрастващите, свързани с българските традиции, православните празници, православните църковни песнопения и спецификата на иконописта, да запознаваме децата с християнските и семейни добродетели, да възпитаме у тях нравствени ценности като: милосърдие, благотворителност и отговорност към обществото. Друга основна цел на проект „Милосърдие чрез познанието” – 2017/2018г.  бе включване на участниците от центъра към благотворителни кампaнии и инициативи, участие във фестивали, изложби дарителски кампании в подкрепа на хора в неравностойно положение. Православният културно–просветен център се превърна в място с широко отворени  врати за всички деца, чиито родители желаят да развиват таланта и личността им чрез обучения по иконопис, изучаване на църковнославянски песнопения и запознаване с православните църковни празници в допълнителни часове - извън училищната програма. Заложените в проекта дейности, чиято цел бе да се постигне духовното ограмотяване и обогатяване на подрастващите чрез познание на благотворителността и милосърдната дейност бяха широко застъпени в обучителния процес и съпътстваща го практика с акценти:  да научим децата на уважение към духовните и културни ценности, към традициите на българската Православна църква, като им се даде възможност да се докоснат до миналото и да продължат връзката с корените и добродетелите на предците ни. Ангажирането на децата със стойностни за тяхното развитие занимания и прояви е и един от начините да се преодотврати появата на агресия и насилие сред тях.
Проектът „Милосърдие чрез познанието 2017/2018 г. премина през три съпътстващи обучителни дейности в Православния детско – юношески културно – просветен център и поредица от събития, даващи публичност чрез представяне на резултатите от тези дейности. По този начин бе споделен призива за милосърдие и духовно възпитание. Продължителността на дейностите беше девет месеца, в периода от  началото на месец септември 2017 г. до края на месец май 2018 г. Катедрален храм ”Св. Неделя” предостави възможност за излагане на резултатите от обучението – изложби, благотворителни базари и други събития. Бяха проведени общо 108 учебни часа разпределени съответно по един и по два пъти седмично, в зависимост от изготвената от педагозите програма: Иконопис - 36 уч. ч., Православни църковни празници - 36 уч. ч. и  Църковнославянски песнопения - 36 уч. ч.
Участниците от проекта /ученици и преподаватели от 20-то ИОУ/ се включиха в Благотворителния Рождественски концерт на 20 декември 2017 г. в Столичния катедрален храм „Св. Мчца Параскева” и в 10-я юбилеен Детски международен фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините!” на 11 и 12 май 2018 г., като началото на фестивала бе дадено с откриване на изложбата с произведения на децата /11 май 2018 г./ и църковнославянски акапелни песнопения /12 май 2018 г./. Родителите им активно подкрепиха дейностите по проекта и изказаха своето голямо задоволство от преподавателите: Руска Тошева /религия/, Иванка Бакалова /иконопис/ и Надежда Малинова-Димитрова /църковнославянско песнопение и диригент на хора/. Резултатите показани от техните възпитаници впечатлиха широк кръг от хора, посещаващи Софийските храмове.
С откриването на изложбата на 11 май 2018 г. проектът успешно приключи, но това далеч не бе финал на дейностите на „Милосърдие чрез познанието”. Рисуваните и изработени от децата творби и написани съчинения бяха експонирани в храм „Св. Неделя”, като се обяви дарителска кампания в полза на децата настанени в ЦНСТ – гр. Самоков, които посещават Неделното у-ще към Самоковски манастир „Покров Богородичен”. До 15 юни 2018 г. бяха събрани средства, които предоставихме на Неделното училище за лятната почивка на децата в Шкорпиловци. По този начин  проектът „Милосърдие чрез познанието” прерастна в истинска школа за участниците, които на практика научиха какво е да  даряваш, да си съпричастен и да помагаш на хора в нужда и на деца, лишени от родителски грижи.ДО
Г-Н МИТКО ТОДОРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД
„13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ”

Уважаеми г-н Тодоров,
  Моля да приемете от мое име и от името на целия екип на Фондация „ДАРБИ” нашите най-искрени благодарности, че Национален дарителски фонд „13 века България” подкрепи за трета поредна година Детския международен фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините!”, чието 10-то юбилейно издание се проведе на 12-ти и 13-ти май 2018 г. в гр. София.
С Ваша помощ, тази година,  успяхме да надградим фестивала с участие на над 600 деца, ръководители, диригенти, директори и учители от 24 вокални формации, да продуцираме документален филм-презентация за фестивала, да издадем методическо и практическо ръководство за ръководители на детски хорове, да съберем участниците в Националния Дворец на Децата и да им предложим една незабравима вечер с много музика, танци и забава, както и много други съпътстващи дейности – за първи път реализирани по време на двата фестивални дни.
            С добри дела като Вашите, Фондация Дарби ще продължава да съхранява автентичната певческа култура на църковнославянската музика. Ще продължи да популяризира творчеството и постиженията на хоровото музикално-изпълнителско изкуство и да стимулира изявите на солисти и ансамбли, както в България, така и в чужбина. Ще можем заедно да допринесем за изграждането на имиджа на нашата столица като средище на духовния и културния живот на България.
Надяваме се, че ще продължим заедно да градим културни, нравствени и духовни ценности в младото поколение на България.  
         С пожелание за крепко здраве и успех, приемете искрените ни поздрави и благодарност към Вас и целия екип на Национален дарителски фонд „13 века България”!С уважение,

17.05.2018г.                                                                                     Бистра Илиева    
гр. София                                                                  Управител на Фондация „ДАРБИ”
ДО
Г-н Румен Радев
ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                                            УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
  Моля да приемете от мое име и от името на целия екип на Фондация „ДАРБИ” нашите най-искрени благодарности, че приехте да станете патрон на десетото издание на  Детски международен фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините!”, който се проведе на 12-ти и 13-ти май 2018 г. в гр. София!
Тази година,  успяхме да надградим фестивала, в който взеха участие над 600 деца, ръководители, диригенти, директори и учители от 24 вокални формации и неговото начало бе дадено едновременно в 3 Софийски храма. За първи път успяхме да предложим на участниците богата съпътстваща програма, в която основни акценти бяха: посещението на Регионален исторически музей на София; специална вечер в Национален дворец на децата; Музикално ателие в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски” с прожекция на документален  филм-презентация на фестивала – с кадри и снимки още от първото му издание през 2009 г.; с издаване на методическо и практическо ръководство за диригенти на детски хорове; с шествие от СУ „Св. Климент Охридски” до градината на Националната библиотека, поднасяне на цветя на паметника на Пресветите Братя Кирил и Методий; с дружно песнопение на научените песни по време на Ателието в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски. Закрихме фестивала с тържествен финал с изпълнение на „Многая лета” и пускане на 10 балона в небосвода, като емблематичен знак за 10-тото юбилейно издание на  Детски международен фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините!”.
            С патронаж от най-високото ниво на Президентската институция във Ваше лице, Фондация Дарби ще продължи да популяризира творчеството и постиженията на хоровото музикално-изпълнителско изкуство и да стимулира изявите на солисти. Ще допринасяме за изграждането на имиджа на България, като средище на историческия, духовния и културен живот на Европа и света!
Надявам се, че ще продължим  и занапред с Ваша помощ да градим културни, нравствени и духовни ценности в младото поколение на България.  
         С пожелание за крепко здраве и успех, приемете искрените ни поздрави и благодарност към Вас, към Вашия Кабинет и към целия екип на Президентсвото на Република България!
С уважение,

21.05.2018г.                                                              Бистра Илиева    
гр. София                                                                  Управител на Фондация Дарби


ДО
Г-Н БОИЛ БАНОВ
МИНИСТЪР
НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                                            УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,
  Моля да приемете от мое име и от името на целия екип на Фондация „ДАРБИ” нашите най-искрени благодарности, че  Детски международен фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините!”, който се проведе на 12-ти и 13-ти май 2018 г. в гр. София се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата!
Тази година,  успяхме да надградим фестивала, в който взеха участие над 600 деца, ръководители, диригенти, директори и учители от 24 вокални формации и неговото начало бе дадено едновременно в 3 Софийски храма. За първи път успяхме да предложим на участниците богата съпътстваща програма, в която основни акценти бяха: посещението на Регионален исторически музей на София; специална вечер в Национален дворец на децата; Музикално ателие в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски” с прожекция на документален  филм-презентация на фестивала – с кадри и снимки още от първото му издание през 2009 г.; с издаване на методическо и практическо ръководство за диригенти на детски хорове; с шествие от СУ „Св. Климент Охридски” до градината на Националната библиотека, поднасяне на цветя на паметника на Пресветите Братя Кирил и Методий; с дружно песнопение на научените песни по време на Ателието в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски. Закрихме фестивала с тържествен финал с изпълнение на „Многая лета” и пускане на 10 балона в небосвода, като емблематичен знак за 10-тото юбилейно издание на  Детски международен фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините!”.
Фондация Дарби ще продължи да популяризира творчеството и постиженията на хоровото музикално-изпълнителско изкуство и да стимулира изявите на солисти. Ще допринасяме за изграждането на имиджа на България, като средище на историческия, духовния и културен живот на Европа и света!
Надявам се, че ще продължим  и занапред с Ваша помощ да градим културни, нравствени и духовни ценности в младото поколение на България.   
         С пожелание за крепко здраве и успех, приемете искрените ни поздрави и благодарност към Вас и към целия екип на Министерство на културата на Република България!
С уважение,

21.05.2018г.                                                              Бистра Илиева    
гр. София                                                                  Управител на Фондация „ДАРБИ”


Десети юбилеен Международeн детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни 12 и 13 май 2018 г.
ТОЗИ ПРОЕКТ Е РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

Тази година, през месец май,  Фондация „Дарби” отново събра  децата  на България на Десетия юбилеен Международeн детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините”.
По случай 10-тото издание, Фестивалът отново се проведе в рамките на два дни 12 и 13 май 2018 г., но беше надграден с нови и различни активности с идеята да бъде по-тържествен и запомнящ се с откриване едновременното в три църковни храма; с организирането на специална вечер за участниците, като награда за техния труд и отдаденост към този не лек музикален жанр; с продуциране на документален филм-презентация и издаване на  методическо ръководставо по хорознание; с връчване на юбилейни плакети на диригентите и закриване на събитието с внушителен финал с колективно изпълнение на всички деца и младежи пред паметника на Пресв. Братя Кирил и Методий в градинката на Националната библиотека.
За участие във фестивала се събраха около 700 деца и младежи от 24 хорови състави, заедно с техните диригенти, ръководители, директори на училища и учители.
Юбилейният 10-ти Международен Детски Фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни беше проведен под патронажа на Президента на Република България  Румен Радев, с благословението на Негово Светейшество Патриарх Неофит и открит с тържествен Водосвет и молебен от софийски свещенници во главе с Негово Преосвещенство Епископ Поликарп и от Упрвителя на Фондация „Дарби” – г-жа Бистра Илиева, която поздрави участниците по случай 10-я юбилей и прочете поздравителния адрес от Президента.

Първия ден началото на Фестивала бе дадено едновременно в 3-те храма: катедрален храм „Св. Мчца Параскева”, Митрополитски храм „Св. Неделя” и  Катедрален храм „Св. София”, като непосредствено след съботната литургия и със звън на църковните камбани, участници от фестивала поздравиха с песнопения хората събрани в църквите.
След Тържественото откриване с храм „Св. Мчца Параскева“ започна изпълнението на хоровете. След приключване на всяко изпълнение г-жа Илиева връчи почетни дипломи и юбилейни плакети на ръководителите, участвали от първото издание на Фестивала през 2009 г., както и запис на филма презентация и методическото ръководство написано за диригенти на детски хорове.  
*Децата имаха възможност след приключване на официалното закриване на фестивала с Многая лета”, да посетят Регионален Музей за История на София.
Вечерта на 12 май първият фестивален ден продължи в  Зала-Фоайе на Националния Дворец на децата. Около 180 участници и техните ръководители бяха поздравени с изпълнения на мъжки хор при катедрален храм „Св. Николай Софийски”, Фолклорна група при ДМУ „Л. Пипков” – Radeva’Singers, Клуб по спортни танци „Стил” от НДД.
Вечерта продължи с  представяне на участниците от всеки хоров ансамбъл със забавна и интересна програма - различна от репертоара и жанровата стилистика на Фестивала; с много музика, танци, почерпка и завърши с едно дружно българско хоро.
Вторият фестивален ден на 13 май започна с  Музикално ателие в аулата на СУ „Св.Климент Охридски“ с прожекция на документален филм – презентация за историята на фестивала с автор Любомир Върбанов. Филмът беше гледан с огромен интерес и беше аплодиран възторжено от всички.
Децата разучиха 3 песнопения под ръководството на Венеция Караманова, Даниел Иванов и Красимира Цуцуманова и с шествие се придвижиха до градинката на Националната Библиотека, поднесоха цветя на  паметника на Пресветите Братя Първоучители Кирил и Методий и изпяха песнопенията научени от Музикалното Ателие. Десетият юбилеен Международeн детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините” тържествено бе закрит с  изпълнение на „Многая лета” от всички участници и пускане на пускане на 10 балона – послание за 10-я юбилей.
Провеждането на фестивала за десета поредна година е знак за създадена традиция. През годините доказахме, че събитието се превърна в своеобразен фактор за сближаване, културен обмен и взаимно разбирателство и идеята е да продължим да го развиваме, като поощряваме младежкото творчество и даваме възможност за развитие на таланта и уменията на подрастващите.
Изказваме благодарност към Софийската Св. Митрополия, Св. Синод, към църковното настоятелство на катедрален храм „Св. Мцча Параскева”, с което съвместно вече 10 години организираме детския фестивал „Осанна във висините”, към църковното настоятелство на Митрополитски храм „Св. Неделя”, катедрален храм „Св. София” и към ПКСПХ „ Св. Ал. Невски” и неговото църковно настоятелство!
            И тази година НДФ „13 века България” стана партньор на фестивала, за което изказваме искрена благодарност към г-н Митко Тодоров – Изпълнителен Директор на фонда и неговия екип!
            Фестивалът бе подкрепен също така от:
Г-н Анри Леви;
Зонта Клуб София;
Централна Кооперативна Банка АД;
„Зоров – 97” ООД;
Домино’с България;
Пен Д’ор България;
Нова Трейд – минерална вода Бачково;
Чипита България;
Екстрапак България.
Юбилейният 10-ти Международен Детски Фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни бе изпълнен с много нови дейности и инициативи благодарение на партньорството ни с:
Национален Дворец на децата;
СУ „Св. Климент Охридски”;
Регионален Музей на историята – София;
Дарби Колидж – София.
Сърдечно благодарим на всички деца, ръководители, диригенти и учители, на всички,  които се включиха с подкрепа, партньорство, дарителство и доброволчески труд, на всички, които дадоха висока оценка за стойностното събитие!
            Децата са бъдещето на всеки народ и Фондация „Дарби” ще продължи да помага на младите хора и ще ги насърчава, за да можем всички заедно да съхраним това нематериално културно наследство и да го предадем на бъдещите поколения.

Вижте повече снимки и видео материали на:

https://www.facebook.com/pg/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8-651580418330641/posts/ 
http://www.darbifoundation.org/search?updated-max=2018-05-19T17:43:00%2B03:00&max-results=7&start=2&by-date=false