На 20 ноември се проведе симпозиум на тема:
ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕЛИГИЯ ОТ 1-ВИ ДО 12-ТИ КЛАС В КОНТЕКСТА НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ НА МОН
20 НОЕМВРИ 2018, СОФИЯ, ЗАЛА „ЕВРОПА” В СГРАДАТА НА КНСБ     ОРГАНИЗАТОРАН от:
БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ - СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАТЕХИЗИЧЕСКОТО И РЕЛИГИОЗНОТО ОБУЧЕНИЕ
ФОНДАЦИЯ „ДАРБИ”
СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ
И КНСБ
В ПРОГРАМАТА:
Откриване от Проф. д-р Божидар Андонов – БФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 – Приветствия
-  Доклади по темата:

Предметът „Религия“ в обучението от 1-ви до 12-ти клас в контекста на  
  новите концепции и учебни програми на МОН
Лектор: г-н Коста Костов – Главен експерт в МОН – дирекция „Съдържание на
 училищното и предучилищното образование“

 Представяне на учебните програми по „Религия“ от 1 до 12 клас
  (А) Учебната програма „Религия – християнство (православие)“

Лектор: Доц. д-р Магдалена Легкоступ – ПБФ „Св.св. Кирил и Методий“ В. Търново

              (Б) Учебната програма „Религия – неконфесионално“

Лектор: Проф. д-р Божидар Андонов  – БФ на СУ „Св. Климент Охридски“

              Доц. д-р Иван Колев – ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“

              (В) Учебната програма „Религия – ислям“

Лектор: Проф. д-р Жоржета Назърска от УниБИТ, София

 Допълнителна квалификация на учители (педагози) с възможността

              да преподават освен основния си предмет и предмета „Религия“

Лектори: Проф. д-р Александър Омарчевски – Декан на Богословския факултет

                при СУ „Св. Климент Охридски“ и

                г-н Коста Костов – Главен експерт в МОН – дирекция „Съдържание на
 училищното и предучилищното образование“

Учебници, учебни помагала за предмета Религия и процедури за

 одобрение на авторски екипи към издателствата

Лектор: г-жа Пенка Иванова от МОН – дирекция „Учебници и училищна документация“

БЛАГОДАРИМ НА Г-ЖА СОНЯ АНКОВА ОТ ПРАВОСЛАВЕН КАНАЛ ХРАМ YOU TUBE, КОЯТО НИ ПРЕДОСТАВИ ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ОТ СЪБИТИЕТО!
Ето и линковете в you tube:

 I ЧАСТ -ПРИВЕТСТВИЯ ТУК: https://youtu.be/x8qNlXCKwBM
============
II ЧАСТ :Представяне на учебните програми по „Религия“ от 1 до 12 клас ТУК:https://youtu.be/phKSbjwsfy0
===========
Допълнителна квалификация на учители (педагози) с възможността да преподават освен основния си предмет и предмета „Религия“ Лектори: Проф. д-р Александър Омарчевски – Декан на Богословския факултет при СУ „Св. Климент Охридски“ ТУК: https://youtu.be/khSajcrvBMo
==========
 Учебници, учебни помагала за предмета „Религия“ и процедури за одобрение на авторски екипи към издателстватаЛектор: г-жа Пенка Иванова от МОН – дирекция „Учебници и училищна документация“ТУК https://youtu.be/1mpxAGp2AR8
===========


                                                
ВЪЗПИТАНИЕ И МОРАЛ В XXI ВЕК

СИМПОЗИУМ
ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕЛИГИЯ ОТ 1-ВИ ДО 12-ТИ КЛАС В КОНТЕКСТА НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ НА МОН
          20 НОЕМВРИ 2018, СОФИЯ, ЗАЛА „ЕВРОПА” В СГРАДАТА НА КНСБ        

ОРГАНИЗАТОРИ: 
                      БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ - СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАТЕХИЗИЧЕСКОТО И РЕЛИГИОЗНОТО ОБУЧЕНИЕ
                 ФОНДАЦИЯ „ДАРБИ”

СЪОРГАНИЗАТОРИ:

ПРОГРАМА:
20 ноември (вторник)
9:30 часа - Регистрация
10:00 часа – Откриване  Проф. д-р Божидар Андонов - БФ на СУ „Св. Климент Охридски”
10.10 часа - Предметът „Религия” в обучението от 1-ви до 12-ти клас в контекста на   
                        новите концепции и учебни програми на МОН
Лектор:      г-н Коста Костов – Главен експерт в МОН – дирекция „Съдържание на
                                  училищното и предучилищното образование
10.30 часа    Дискусия 
10.45 часа –Представяне на учебните програми по „Религия“ от 1 до 12 клас
                        (А) Учебната програма „Религия  - християнство (православие)”
Лектор:        Доц. д-р Магдалена Легкоступ – ПБФ „Св.св. Кирил и Методий“ В. Търново
                        (Б) Учебната програма „Религия  - неконфесионално”
Лектор:        Проф. д-р Божидар Андонов - БФ на СУ „Св. Климент Охридски
                       Доц. д-р Иван Колев - ФФ на СУ „Св. Климент Охридски
                       (В) Учебната програма „Религия – ислям”
 Лектор:        Проф. д-р Жоржета Назърска от УниБИТ/София
11.15 часа    Дискусия 
11.35 часа    Кафе - пауза
11.50 часа     Допълнителна квалификация  на учители/педагози с възможността
                       да преподават освен основния си предмет и предмета „Религия”
Лектори:      Проф. д-р Александър Омарчевски – Декан на Богословския факултет 
                        при СУ „Св. Климент Охридски” и
                        г-жа Емилия Тошева – Държавен експерт - дирекция „Квалификация и
                        кариерно развитие”  на МОН
12.15часа    Дискусия 
12. 45 часа      Учебници, учебни помагала за предмета „Религия” и процедури за
                           одобрение на авторски екипи към издателствата
Лектор:         г-жа Пенка Иванова от МОН – дирекция „Учебници и училищна  
                       документация”
13.10  часа    Дискусия 
13.30 часа      Закриване на симпозиума
След успешното приключване на първия проект „Милосърдие чрез познанието” през май 2017 г., същият проект стартира на 14 октомври 2017 г. за учебната 2017/2018 г., като продължи дейността на създадения и вече функиониращ от 2016 г. Православен детско-юношески културно-просветен център към Митрополитски катедрален храм „Света Неделя”- гр. София. Новата учебна година бе официално открита с тържествен  водосвет в храма и изпълнения на Младежка камерна формация „Гласовете на Орфей” под диригенството на г-жа Венеция Караманова. Проектът бе финансиран от фондация „Комунитас”, реализиран и координиран под ръководството на Църковното настоятелство на катедрален храм „Св. Неделя” и подкрепен от фондация ”Дарби”. Към Православния център бяха привлечени над 35 деца от 1-ви до 5-ти клас – ученици от 20 ИОУ „Тодор Минков” – гр. София. Те бяха обучавани на иконопис, четене и изучаване на Свещеното писание (Слово) и църковнославянски песнопения от изключително опитни, професионално подготвени и всеотдайни на инициативата преподаватели от същото училище. Основната цел на проекта бe да продължим да осигуряваме устойчиви познания у подрастващите, свързани с българските традиции, православните празници, православните църковни песнопения и спецификата на иконописта, да запознаваме децата с християнските и семейни добродетели, да възпитаме у тях нравствени ценности като: милосърдие, благотворителност и отговорност към обществото. Друга основна цел на проект „Милосърдие чрез познанието” – 2017/2018г.  бе включване на участниците от центъра към благотворителни кампaнии и инициативи, участие във фестивали, изложби дарителски кампании в подкрепа на хора в неравностойно положение. Православният културно–просветен център се превърна в място с широко отворени  врати за всички деца, чиито родители желаят да развиват таланта и личността им чрез обучения по иконопис, изучаване на църковнославянски песнопения и запознаване с православните църковни празници в допълнителни часове - извън училищната програма. Заложените в проекта дейности, чиято цел бе да се постигне духовното ограмотяване и обогатяване на подрастващите чрез познание на благотворителността и милосърдната дейност бяха широко застъпени в обучителния процес и съпътстваща го практика с акценти:  да научим децата на уважение към духовните и културни ценности, към традициите на българската Православна църква, като им се даде възможност да се докоснат до миналото и да продължат връзката с корените и добродетелите на предците ни. Ангажирането на децата със стойностни за тяхното развитие занимания и прояви е и един от начините да се преодотврати появата на агресия и насилие сред тях.
Проектът „Милосърдие чрез познанието 2017/2018 г. премина през три съпътстващи обучителни дейности в Православния детско – юношески културно – просветен център и поредица от събития, даващи публичност чрез представяне на резултатите от тези дейности. По този начин бе споделен призива за милосърдие и духовно възпитание. Продължителността на дейностите беше девет месеца, в периода от  началото на месец септември 2017 г. до края на месец май 2018 г. Катедрален храм ”Св. Неделя” предостави възможност за излагане на резултатите от обучението – изложби, благотворителни базари и други събития. Бяха проведени общо 108 учебни часа разпределени съответно по един и по два пъти седмично, в зависимост от изготвената от педагозите програма: Иконопис - 36 уч. ч., Православни църковни празници - 36 уч. ч. и  Църковнославянски песнопения - 36 уч. ч.
Участниците от проекта /ученици и преподаватели от 20-то ИОУ/ се включиха в Благотворителния Рождественски концерт на 20 декември 2017 г. в Столичния катедрален храм „Св. Мчца Параскева” и в 10-я юбилеен Детски международен фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините!” на 11 и 12 май 2018 г., като началото на фестивала бе дадено с откриване на изложбата с произведения на децата /11 май 2018 г./ и църковнославянски акапелни песнопения /12 май 2018 г./. Родителите им активно подкрепиха дейностите по проекта и изказаха своето голямо задоволство от преподавателите: Руска Тошева /религия/, Иванка Бакалова /иконопис/ и Надежда Малинова-Димитрова /църковнославянско песнопение и диригент на хора/. Резултатите показани от техните възпитаници впечатлиха широк кръг от хора, посещаващи Софийските храмове.
С откриването на изложбата на 11 май 2018 г. проектът успешно приключи, но това далеч не бе финал на дейностите на „Милосърдие чрез познанието”. Рисуваните и изработени от децата творби и написани съчинения бяха експонирани в храм „Св. Неделя”, като се обяви дарителска кампания в полза на децата настанени в ЦНСТ – гр. Самоков, които посещават Неделното у-ще към Самоковски манастир „Покров Богородичен”. До 15 юни 2018 г. бяха събрани средства, които предоставихме на Неделното училище за лятната почивка на децата в Шкорпиловци. По този начин  проектът „Милосърдие чрез познанието” прерастна в истинска школа за участниците, които на практика научиха какво е да  даряваш, да си съпричастен и да помагаш на хора в нужда и на деца, лишени от родителски грижи.ДО
Г-Н МИТКО ТОДОРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД
„13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ”

Уважаеми г-н Тодоров,
  Моля да приемете от мое име и от името на целия екип на Фондация „ДАРБИ” нашите най-искрени благодарности, че Национален дарителски фонд „13 века България” подкрепи за трета поредна година Детския международен фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините!”, чието 10-то юбилейно издание се проведе на 12-ти и 13-ти май 2018 г. в гр. София.
С Ваша помощ, тази година,  успяхме да надградим фестивала с участие на над 600 деца, ръководители, диригенти, директори и учители от 24 вокални формации, да продуцираме документален филм-презентация за фестивала, да издадем методическо и практическо ръководство за ръководители на детски хорове, да съберем участниците в Националния Дворец на Децата и да им предложим една незабравима вечер с много музика, танци и забава, както и много други съпътстващи дейности – за първи път реализирани по време на двата фестивални дни.
            С добри дела като Вашите, Фондация Дарби ще продължава да съхранява автентичната певческа култура на църковнославянската музика. Ще продължи да популяризира творчеството и постиженията на хоровото музикално-изпълнителско изкуство и да стимулира изявите на солисти и ансамбли, както в България, така и в чужбина. Ще можем заедно да допринесем за изграждането на имиджа на нашата столица като средище на духовния и културния живот на България.
Надяваме се, че ще продължим заедно да градим културни, нравствени и духовни ценности в младото поколение на България.  
         С пожелание за крепко здраве и успех, приемете искрените ни поздрави и благодарност към Вас и целия екип на Национален дарителски фонд „13 века България”!С уважение,

17.05.2018г.                                                                                     Бистра Илиева    
гр. София                                                                  Управител на Фондация „ДАРБИ”