За нас
Фондация "Дарби" е българска неправителствена организация, създадена през 2006 г. Член е на Сдружение "Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН". Управител на Фондация "Дарби", както и на образователна институция "Дарби" е г-жа Бистра Илиева. Г-жа Илиева е член на Обществения съвет към министъра на образованието и науката.

Фондацията извършва дейност в обществена полза, като преследва следните цели: развива и утвърждава духовните ценности, гражданското общество и науката; съдейства за развитието на българското образование в съответствие със съвременните европейски тенденции; съдейства за институционално укрепване и развитие на български учебни заведение и способства за включването им в европейски образователни програми; предоставя консултански услуги за повишаване качеството и ефективността на учебно-възпитателния процес в България; подпомага финансово образованието на материално затруднени ученици и студенти; съдейства за усъвършенстването на професионалното обучение и повишаване качеството и квалификацията на човешките ресурси; подпомага социалната интеграция на деца в риск и лица от други социално уязвими групи; участва в европейски програми за осъществяване на своите цели; подпомага и работи с дванадесет Центъра за настаняване от семеен тип в страната.

Проекти на фондация "Дарби":

Благотворителен Рождественски концерт „От деца за деца”, който се провежда ежегодно в навечерието на Коледа и подпомага деца и младежи от Центрове за настаняване от семеен тип.

Детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни, който се провежда ежегодно от 2009 г. насам под купола на храм "Св. Мчца Параскева" - гр. София, с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Светия Синод на Българската Православна Църква, Софийската Света Митрополия, църковното настоятелство на храм "Св. Мчца Параскева", Столична община, РИО София-град,  НДФ „13 века България”, Дворец на децата, частни спомоществуватели и много други.

Национална викторина на английски език „Образование на бъдещето”, която е единственото кариерно състезание за гимназисти в страната, включено в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН. Целта на викторината е да се срещнат по между си млади хора от различни кътчета на страната, и в една благородна надпревара, да премерят езиковите си знания, да научат повече за образователните системи по света и да развият презентационни, комуникативни и интердисциплинарни умения, необходими за всеки млад човек.

Проектът „Ти можеш сам” е провокация към младите хора, да се включат в дейности, в които чрез решаване на многообразни задачи, добиват знания в различни области на съвременния живот. Чрез този проект те надграждат своите презентационни, комуникационни знания и умения, като добиват практически опит в областта на маркетинга, продажбите, рекламата и дизайна при реални пазарни условия.

Детската академия за личностно развитие "Ева Куванджиева" е създадена с идеята да подкрепя талантите на младите хора и да подпомага родителите при възпитанието на деца им.

„Анимирани квадрати" е съвместен проект на Фондация „Дарби" и Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография и има за цел създаване на мултимедиен рекламен продукт по случай Деня на София – 17 септември. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Столична община по Програма Европа 2015, съвместно с Фонда за иновации в културата, по Приоритетна област 3: Насърчаване на интелигентното и устойчиво градско развитие чрез засилване на иновативни дейности в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт.

Европейско изложение „Отворени врати за образование в чужбина”. Изложението е насочено към всички възрасти и на него се представят езикови ваканции в чужбина, средни пансионатни училища училища и университети от Европа и Америка. През месец януари 2017 г. се проведе двадесет и осмото издание на изложението.

Вестник "Взор" Фондация „Дарби” издава безплатен електронен вестник „Взор” за образование в България и чужбина. Основната целева група са младите хора от 14 до 35 години. Те са и участниците в реализираните от Фондацията „Дарби” дейности.

Фондацията организира и провежда национални конференции, както и дискусии на общински нива, на които се разискват въпросите, свързани с възпитанието на децата ни.  

Православен детско-юношески културно-просветен център,  организиран с благословението на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит и по решение на църковното настоятелство при храм „Св. Неделя“. Проектът е подкрепен от фондация „Дарби“.


Наименование на организацията:  Фондация  „ДАРБИ”
Единен идентификационен код: 175212228
Адрес на регистрация:Република България, гр. София, община Триадица, 
област София - град, пл. "Македония", ул. "Алабин " № 2, ет. 1
Седалище и адрес на управление: гр. София - 1000, пл. "Света Неделя" 4
тел.: 02 988 03 40
и-мейл: foundation_darbi@abv.bg, foundation@darbi.eu
Управител: Бистра Илиева

Можете да направите дарение по нашата банкова сметка, с което да изразите цялостна подкрепа към общественополезната дейност на Фондация "Дарби" или да направите дарение под условие, с което да подкрепите наши конкретни инициативи.

       IBAN BG26BPBI79401070657101, BIC  BPBIBGSF в лева Юробанк България.