Фондация "Дарби" - културна организация, вписана в регистъра на Министерството на културата