Благодарствено писмо НДФ "13 века България"ДО
Г-Н МИТКО ТОДОРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД
„13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ”

Уважаеми г-н Тодоров,
  Моля да приемете от мое име и от името на целия екип на Фондация „ДАРБИ” нашите най-искрени благодарности, че Национален дарителски фонд „13 века България” подкрепи за трета поредна година Детския международен фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините!”, чието 10-то юбилейно издание се проведе на 12-ти и 13-ти май 2018 г. в гр. София.
С Ваша помощ, тази година,  успяхме да надградим фестивала с участие на над 600 деца, ръководители, диригенти, директори и учители от 24 вокални формации, да продуцираме документален филм-презентация за фестивала, да издадем методическо и практическо ръководство за ръководители на детски хорове, да съберем участниците в Националния Дворец на Децата и да им предложим една незабравима вечер с много музика, танци и забава, както и много други съпътстващи дейности – за първи път реализирани по време на двата фестивални дни.
            С добри дела като Вашите, Фондация Дарби ще продължава да съхранява автентичната певческа култура на църковнославянската музика. Ще продължи да популяризира творчеството и постиженията на хоровото музикално-изпълнителско изкуство и да стимулира изявите на солисти и ансамбли, както в България, така и в чужбина. Ще можем заедно да допринесем за изграждането на имиджа на нашата столица като средище на духовния и културния живот на България.
Надяваме се, че ще продължим заедно да градим културни, нравствени и духовни ценности в младото поколение на България.  
         С пожелание за крепко здраве и успех, приемете искрените ни поздрави и благодарност към Вас и целия екип на Национален дарителски фонд „13 века България”!С уважение,

17.05.2018г.                                                                                     Бистра Илиева    
гр. София                                                                  Управител на Фондация „ДАРБИ”