Публикации за симпозиума "Обучението по Религия от 1-ви до 12-ти клас в контекста на новите учебни програми на МОН"