Снимки от симпозиума на 20.11.2018 г. на тема "Обучението по религия от 1-ви до 12-ти клас в контекста на новите учебни програми на МОН"