ВЪЗПИТАНИЕ И МОРАЛ В XXI ВЕК

СИМПОЗИУМ
ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕЛИГИЯ ОТ 1-ВИ ДО 12-ТИ КЛАС В КОНТЕКСТА НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ НА МОН
          20 НОЕМВРИ 2018, СОФИЯ, ЗАЛА „ЕВРОПА” В СГРАДАТА НА КНСБ        

ОРГАНИЗАТОРИ: 
                      БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ - СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАТЕХИЗИЧЕСКОТО И РЕЛИГИОЗНОТО ОБУЧЕНИЕ
                 ФОНДАЦИЯ „ДАРБИ”

СЪОРГАНИЗАТОРИ:

ПРОГРАМА:
20 ноември (вторник)
9:30 часа - Регистрация
10:00 часа – Откриване  Проф. д-р Божидар Андонов - БФ на СУ „Св. Климент Охридски”
10.10 часа - Предметът „Религия” в обучението от 1-ви до 12-ти клас в контекста на   
                        новите концепции и учебни програми на МОН
Лектор:      г-н Коста Костов – Главен експерт в МОН – дирекция „Съдържание на
                                  училищното и предучилищното образование
10.30 часа    Дискусия 
10.45 часа –Представяне на учебните програми по „Религия“ от 1 до 12 клас
                        (А) Учебната програма „Религия  - християнство (православие)”
Лектор:        Доц. д-р Магдалена Легкоступ – ПБФ „Св.св. Кирил и Методий“ В. Търново
                        (Б) Учебната програма „Религия  - неконфесионално”
Лектор:        Проф. д-р Божидар Андонов - БФ на СУ „Св. Климент Охридски
                       Доц. д-р Иван Колев - ФФ на СУ „Св. Климент Охридски
                       (В) Учебната програма „Религия – ислям”
 Лектор:        Проф. д-р Жоржета Назърска от УниБИТ/София
11.15 часа    Дискусия 
11.35 часа    Кафе - пауза
11.50 часа     Допълнителна квалификация  на учители/педагози с възможността
                       да преподават освен основния си предмет и предмета „Религия”
Лектори:      Проф. д-р Александър Омарчевски – Декан на Богословския факултет 
                        при СУ „Св. Климент Охридски” и
                        г-жа Емилия Тошева – Държавен експерт - дирекция „Квалификация и
                        кариерно развитие”  на МОН
12.15часа    Дискусия 
12. 45 часа      Учебници, учебни помагала за предмета „Религия” и процедури за
                           одобрение на авторски екипи към издателствата
Лектор:         г-жа Пенка Иванова от МОН – дирекция „Учебници и училищна  
                       документация”
13.10  часа    Дискусия 
13.30 часа      Закриване на симпозиума