Проект „България и Норвегия пеят!”

Общата цел на проекта е свързана със засилване на социалното и икономическо развитие в Европа чрез транснационално културно сътрудничество и обмен на добри практики между България и Норвегия в областта на хоровото и певческо изкуство. Конкретни цели:Подобряване достъпа на младите хора до култура и изкуство, в т.ч.и на младежи в неравностойно положение и от етнически групи, на местно и регионално ниво в областта на певческото и хоровото изкуство;Подобряване капацитета на фондация „Дарби“ в областта на привличане на публика и трансфер на знания чрез обучение на експертния персонал за подобряване на професионалните му компетентности и умения;Създаване на обща платформа за обмен на знания и добри практики чрез културно сътрудничество с норвежката организация CULTURE BREAK BOARDERS; Развитие на нова публика в различни региони на страната чрез реализиране на поредица от културни събития в рамките на фестивал „България-Норвегия пеят!“ и транснационално сътрудничество;Подобряване на предприемачеството в областта на културата чрез разработване и изпълнение на план за привличане на публика в областта на певческото и хоровото изкуство.